AgriEx.eu
 • За платформата

 • Иновативна платформа - земеделска борса в реално време - полезен модел: Всичко това е вярно, AgriEx е мястото където всеки един от сектора трябва да присъства. Тук може да продавате, купувате, да се информирате за реалния пазар, да се представите, както и да осъществите контакт с нов контрагент. Тук можете да направите връзка и съответно сделка с контрагент, който до сега не познавате. Целият свят може да ви рпедложи бизнес, какво и вие на него...
 • Можете да търсите и да закупите продукция чрез платформата без каквото и да било географско ограничение. Платформата ни е достъпна за всички желаещи да я използват, независимо от тяхното местонахождение на планетата.
 • Получавате достъп до подробна и актуална информация за всички участници в платформата като: име на фирмата/лицето, адрес, телефон, имейл, факс, лице за контакт, както и да се свържете директно с тях без каквито и да било ограничения от наша страна.
 • Имате достъп до профила на всеки един от участниците в платформата. Можете да видите списък с извършените от тях сделки както и техния подробен и актуален рейтинг, изграден на базата на информация оставена за тях от другите потребители на платформата и имали някакви взаимоотношения с тях. Това е изключително ценна информация, за желаещите да получат достъп до коректни партньори в бизнеса.
 • Имате достъп до платформата ни за постоянно и актуално информиране за некоректно поведение от страна на други участници в платформата! Това е един изключително важен инструмент, който ще ви информира за некоректни партньори, компании и физически лица и ще ви помогне да изолирате нежелани за вас отношения и ненужни главоболия.
 • Неограниченият достъп до нашата платформа Ви позволява да се ориентирате на пазара и точно да оцените продукцията си, както и безпроблемно да си набавите необходимите количества продукция на желаните от вас цени.
 • Ще можете да предложите “Бъдеща” (“Очаквана”) продукция, която не е в наличност, не е произведена или все още не е доставена, но която очаквате да получите през определен сезон или период, на база вашите лични прогнози или на база на съществуващите ви договорни отношения с трети страни.
 • Основен плюс на платформата е, че независимо от нашето желание за максимално точна и сигурна информация, никой не е в състояние да предвиди как ще се развият бъдещите събития, което от своя страна ни позволява да предложим определена гъвкавост в платформата, а именно, че при нас нямате обвързващи клаузи, които да ви задължат по какъвто и да е начин или да ви задължават финансово.
 • Разбира се ние Ви съветваме най-учтиво, да сте максимално коректни в информацията си и коректността си към останалите участници в платформата. Както вече се досещате, този принцип е залегнал в основата на Вашия рейтинг в платформата!
 • Имате достъп до папка “Наблюдавани заявки”, която ще ви позволи да отделяте в нея всички обяви, които са от важно значение за вас.
 • Възможност за комуникация с всички потребители регистрирани в AgriEx чрез системата за съобщения.
 • Статистическата система на AgriEx е създадена да помага и да генерира информация по критерии интересуващи потребителя. С помоща на модула статистика за секунди може да извикате обобщена информация за пазара и да видите продукти, средни цени, общи количества, количества по населени места и региони.