AgriEx.eu
  • Terms

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уважаеми клиенти и ползватели на AgriEX, в следващите редове ще ви запознаем с правилата и общите условия за работа с Платформата.

1.1. Какво е AgriEX?

AgriEX е ПАЗАР, на който се предлага селскостопанска продукция за покупко-продажба от взаимно заинтересовани страни. Работата в платформата се извършва на базата на създаването на обяви, които сме приели да наричаме заявки. Подробно ще ви запознаем с начина за създаване и използване на заявките по-долу в раздел 3 (три) “Работа със заявки”.

1.2. Интернет адрес на AgriEX.

AgriEX се намира само и единствено на http://www.agriex.eu
В случай, че адресът бъде променен, изменен или бъде добавен допълнителен адрес за Сайта, ние ще ви уведомим.

1.3. Кoй може да бъде потребител на платформата AgriEX

Потребители на Платформата могат да бъдат всички физически и юридически лица, регистрирали се и придобили право на достъп. Пример: производители, вносители, износители, търговци на едро и дребно, преработващи компании, пакетиращи компании и др.

1.4. Кои валути използва AgriEX?

Нашата платформа използва следните валути:

BGN - Български Лев
EUR - Евро
USD - Щатски Долар

Валутата, която е настроена “по подразбиране” в Платформата е BGN (Български Лев), но сме дали възможност на нашите потребители да превключват валутите и в EUR (Евро) и USD (Щатски Долар), за по-лесни изчисления на цените спрямо световните пазари. Това е удобство и за всички интернационални потребители на платформата.

2. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛИ

За да участвате в Платформата и да бъдете част от тази динамична и жива система, Вие трябва да се регистрирате и да си създадете “Потребителски профил”. Тъй като това е професинална платформа, предоставяща строго профилирана информация, изискваща специализирана поддръжка и непрестанно облсужване, потребителските профили са платени, като нашата цел е таксата да се придържа максимално близко до себестойността на предлаганата услуга.

Предлагаме Ви следните нива за членство в платформата:

2.1. Потребител "I-ВО ниво"

Това е най-разпространения вид потребителски профил, който Ви дава най-необходимите инструменти за работа без ограничения в предлаганите услуги. Този профил се характеризира със следните признаци:

2.1.1. Предлагане на произведената от вас продукция за продан, като тя ще бъде видима в национален и световен мащаб. След обявяването на продукцията ви, изчаквате да получите оферта от потенциален купувач, след което преминавате към договаряне и сключване на максимално-изгодната за вас сделка.

2.1.2. Можете да търсите и да закупите продукция чрез платформата без каквото и да било географско ограничение. Платформата ни е достъпна за всички желаещи да я използват, независимо от тяхното местонахождение на планетата.

2.1.3. Получавате достъп до подробна и актуална информация за всички участници в платформата като: име на фирмата/лицето, адрес, телефон, имейл, факс, лице за контакт, както и да се свържете директно с тях без каквито и да било ограничения от наша страна.

2.1.4. Имате достъп до профила на всеки един от участниците в платформата. Можете да видите списък с извършените от тях сделки както и техния подробен и актуален рейтинг, изграден на базата на информация оставена за тях от другите потребители на платформата и имали някакви взаимоотношения с тях. Това е изключително ценна информация, за желаещите да получат достъп до коректни партньори в бизнеса.

2.1.5. Имате достъп до платформата ни за постоянно и актуално информиране за некоректно поведение от страна на други участници в платформата! Това е един изключително важен инструмент, който ще ви информира за некоректни партньори, компании и физически лица и ще ви помогне да изолирате нежелани за вас отношения и ненужни главоболия.

2.1.6. Неограниченият достъп до нашата платформа Ви позволява да се ориентирате на пазара и точно да оцените продукцията си, както и безпроблемно да си набавите необходимите количества продукция на желаните от вас цени.

2.1.7. Ще можете да предложите “Бъдеща” (“Очаквана”) продукция, която не е в наличност, не е произведена или все още не е доставена, но която очаквате да получите през определен сезон или период, на база вашите лични прогнози или на база на съществуващите ви договорни отношения с трети страни.

2.1.8. Основен плюс на платформата е, че независимо от нашето желание за максимално точна и сигурна информация, никой не е в състояние да предвиди как ще се развият бъдещите събития, което от своя страна ни позволява да предложим определена гъвкавост в платформата, а именно, че при нас нямате обвързващи клаузи, които да ви задължат по какъвто и да е начин или да ви задължават финансово.

Разбира се ние Ви съветваме най-учтиво, да сте максимално коректни в информацията си и коректността си към останалите участници в платформата. Както вече се досещате, този принцип е залегнал в основата на Вашия рейтинг в платформата!

2.1.9. Имате достъп до папка “Наблюдавани Обяви”, която ще ви позволи да отделяте в нея всички обяви, които са от важно значение за вас.

2.2. Потребител "II-РО ниво"

Потребителите от “II-ро ниво” притежават всички права услуги и задължения, които се предоставят на потребителите от “I-во ниво”. Допълнителнителните функции, които предлага профила на Потребител “II-ро ниво” са следните:

2.2.1. Възможност за систематизиране на информацията и запазване в различни формати на извлечения по различни категории като: регион, потребител, продукт, действие, количество, цена, дата на създаване на обява, и др.

2.2.2. Възможност за получаване на различни статистически извлечения като:

2.2.2.1. средна, минимална и максимална цена за определен период за определен продукт, с възможност за промяна на периода по ваше желание
2.2.2.2. средно, максимално и минимално количество предлагано или купувано за определен продукт и за определен период от време по ваше желание
2.2.2.3. много други показатели и статистика

2.2.3. Подготвяне на различни видове профилирани справки и известяване на потребителя чрез аларми в платформата и/или изпращане на имейли.

2.2.4. Подготвяне на извлечения за най-търгувани продукти за определени периоди като ден, седмица, месец, година, и др.

2.2.5. Възможност за създаване от потребителя на различни видове аларми за бъдещи периоди, например:

2.2.5.1. появяване на пазара на определен продукт
2.2.5.2. появяване на пазара на определен продукт на определена цена
2.2.5.3. изчезването от пазара на определен продукт

Това са само някои от възможните аларми, които ние сме подготвили в платформата. При изпълнението на зададеното условие, потребителя ще бъде известен чрез системата.

2.3. Колко потребителски профила мога да създам?

Платформата AgriEX Ви дава право да създадете и закупите повече от един потребителски профил в зависимост от индивидуалните ви потребности и потребностите на фирмата ви. По-големите компании имащи повече от един служител, наблюдаващ движението на пазара, имат нужда от повече от един профил за своите служители. За тези наши потребители сме създали възможност за закупуване на повевече от един потребителски профил, с цел гъвкавост и мобилност на управлението на фирмените си процеси. Повече информация и договаряне на точните условия за закупуване на повече от един фирмен профил, можете да се свържете с нас на имейл account@agriex.eu или на посочените телефони в раздел “контакти”.

3. РАБОТА СЪС ЗАЯВКИ

3.1. Създаване на нова заявка

Нова заявка се създава като се кликне на бутона “+ Добави Заявка” намиращ се на контролния панел и следвайки инструкциите на екрана.

3.2. Прехвърляне на дадена заявка от “Борсовия Плот” в папката “Наблюдавани Заявки”

За да запазите дадена заявка в папката “Моите Заявки”, трябва да маркирате чрез бутона в дясната страна на заявката. След това можете да наблюдавате заявките, които сте маркирали в папката “Моите Заявки”. Важно е да се знае, че вашите заявки са тези, които Вие сте създали и те не могат да се маркират и да се прехвърлят в папката “Наблюдавани”. Те стоят в папката “Моите Заявки” и също могат да се видят в “Борсовия Плот” чрез сортиране или търсене по различните критерии.

3.3. ”Изтриване” на ваша заявка

Функцията “изтриване” на заявка реално премахва заявката Ви от “Борсовия Плот”, но я оставя видима във вашата папка “Моите Заявки”, като я прави “неактивна”. Реално Вие я виждате само за статистика, но тя е неактивна и неможете да я активирате. Целта на тази функция е да виждате реално във времето какви заявки сте публикували, кои от тях са “активни” и кои са “неактивни”. За да направите една от заявките си неактивна е необходимо да влезете в папката “Моите Заявки” и там в дясно до всяка обява ще видите два бутона. Единият е “Редактирай”, който служи за редактиране на заявката Ви и другият е “Деактивирай”, чрез който ще направите дадената заявка “неактивна”. При опит за деактивиране на Ваша заявка, Платформата ще Ви пита за потвърждение на действието. След като потвърдите деактивирането, няма да можете да възстановите обявата ако си промените мнението, а ще Ви се наложи да създавате нова заявка.

3.4. Пускане на заявка с цел намиране и сортиране на потенциални купувачи и продавачи.

Това е една интересна и полезна функция на платформата, която ще Ви позволи да видите сортирани в отделна папка “Потенциални Сделки” всички потребители на Платформата, които биха имали потенциален интерес към Вашата продукция. Сортирането става на база публикувани заявки от страна на тези потребители. Пример: Потребител “Х” публикува заявка за продажба на 25 тона “пшеница”. В папката “Потенциални Сделки” на потребителя “X” се появяват сортирани автоматично всички потребители на платформата, които търсят да купят продукта “пшеница”! Тази информация е непрекъснато обновяваща се. Това дава възможност на потребителя “X” не само да публикува какво продава и да чака отсрещната страна да се свърже с него, а също така и да види кои потребители биха били заинтересовани от неговия продукт. Ако допуснем, че потребителят “X” е по инициативен, то той/тя може да установи пръв контакт. Това увеличава движението на продукцията и скъсява срока за изпълнение на заявките.

4. РЕЙТИНГ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Рейтинга на потребителя е показател на доверието, който е даден на даден потребител от останалите потребители в платформата. Този показател може да се разглежда и като оценка на доверието, с което е удостоен дадения потребител от останалите потребители на платформата.

4.1. Как се изчислява рейтинга на потребителя?

Рейтинга на потребителя се изчислява като процент (%) доверие гласувано за потребителя от другите потребители. Важно е да се отбележи, че гласуването се извършва чрез отговаряне на няколко въпроса от страна на потребител, който оставя рейтинг за друг потребител. Никой потребител не може да остави рейтинг сам на себе си. Може да се оставя рейтинг само за друг потребител. Рейтинга се оставя чрез даването на звездички, които се намират непосредствено до самите въпроси, на които се отговаря. Звездичките са 6 (шест) на брой и са право пропорционални на гласуваното доверие: колкото повече звездички, толкова повече доверие! За по-нагледно обяснение погледнете диаграмата по-надолу. На база на дадените от Вас отговори на тези няколко въпроса, Платформата ще изчисли автоматично рейтинга на дадения потребител за съответната сделка и също ще преизчисли цялостния рейтинг на този потребител. Апелираме към коректност, тъй като доверието и рейтинга са ключови атрибути, асоциирани с Вашия профил в Платформата. Не забравяйте, че според рейтинга ви ще получите или не желаните от вас оферти и заявки от български или чуждестранни лица и компании! Цялостния и актуален рейтинг на потребителя се вижда и на страницата “Работен Плот” като процент (%) и брой звездички към всяка една обява публикувана от съответния Потребител.

4.2. За какво се отнася рейтинга?

4.2.1. Рейтинга се отнася до истинноста и коректността на публикуваната от Потребителя информация в обявата.

4.2.2. Рейтинга се отнася до коректността и взаимоотношенията между потребителите по всяка КОНКРЕТНА сделка, за която са имали взаимоотношения!

4.3. За какво не се отнася рейтинга?

4.3.1. Рейтинга НЕ се отнася до лични отношения между потребителите, които не са свързани с определена сделка публикувана в Платформата.

4.3.2. Рейтинга не се отнася до нищо, което не е обект на обявата на даден потребител, публикувана в Платформата.

4.4. Как да си повиша рейтинга?

Повишаването на рейтинга или още наречен “процент (%) на доверие” към Вас или Вашата компания, е възможно ако:

4.4.1. подобрите коректността на данните, които публикувате в обявите си;

4.4.2. погледнете “подробния” си рейтинг и видите кои въпроси имат по-малко звездички от максималния брой. Това е един много добър ориентир за това, кои са вашите “проблемни” точки на база отзивите на клиентите, с които сте работили;